„Miłość, bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać.” .
/ św. Jan Paweł II „Gratissimam sane” nr 11/
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE „OBDAROWANI” – budowanie więzi małżeńskiej z elementami Teologii Ciała Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach o budowaniu więzi małżeńskiej na zasadzie wzajemnego obdarowania. Rekolekcje są adresowane dla wszystkich małzeństw sakramentalnych. Św. Jan Paweł II miał świadomość, że seksualność i małżeństwo znajduje się w kryzysie, a jednak śmiało głosił, że rozwiązanie znajduje się w raju: „na początku tak nie było” Mt 19,8b Głosił, że doświadczenie miłości pierwszych małżonków przed grzechem jest możliwe tu i teraz dzięki Chrystusowi.

Rekolekcje odbywają się w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny na przełomie m-cy lipiec/sierpień lub w pierwszym tygodniu sierpnia oraz w Domu Rekolekcyjnym "Emaus" w Koniakowie (informacje na stronie domu "Emaus").

W trakcie rekolekcji poruszamy tematy:
- co wnosi w małżeństwo moja historia życia;
- czy wiem, kim jestem;
- dlaczego boję się mówić o…..
- elementy Teologii Ciała wg Jana Pawła II;
- czym jest sakramentalność małżeńska;
- dlaczego przebaczać.

W rekolekcjach poprzez spotkanie z Jezusem w Słowie Bożym /Lectio Divina/ przechodzimy do życia, do naszej codzienności. Dzielimy się doświadczeniem obecności Jezusa w naszym życiu oraz bierzemy udział w warsztatach relacji obdarowania. Centralnym przeżyciem każdego dnia jest Eucharystia. Prowadzone są również konferencje i modlitwy wieczorne, tematycznie związane z treścią przeżywanego dnia. Rekolekcje wymagają dużego wkładu własnej pracy, jednak świadectwa, które słyszymy na koniec rekolekcji świadczą o tym, że warto było dać z siebie wszystko.

Fragment świadectwa męża:
„Przede wszystkim odczułem bliskość Boga, odkryłem też Jego obecność w naszym małżeństwie. Jezus w Eucharystii wypełniał mnie pokojem. Zrozumiałem, ze brak rozmów w małżeństwie jest nieuczciwością wobec żony. Na nowo się w niej zakochałem. Spotkania w grupie były dla mnie radością i pomogły mi się otworzyć na innych. Ważnym dla mnie było spotkanie ze Słowem Bożym, odkryłem, że rzeczywiście jest Ono żywe i skuteczne, i skierowane do mnie. Podczas modlitwy doświadczyłem uwolnienia i uzdrowienia od moich lęków oraz przebaczenia.”

Fragment świadectwa żony:
„Nauczyłam się jak słuchać Słowa Bożego i jak słuchać męża. Odkryłam, co robię źle, zdałam sobie sprawę z tego, że wciąż krzyczę na męża, obrażam się, nieustannie narzekam, szukam winny we wszystkich, tylko nie w sobie i to, że o tym z mężem nie rozmawiam. To było trudne doświadczenie, ale Pan obdarzył mnie łaską oczyszczenia, pojednania i przebaczenia. W nowy sposób mogłam doświadczyć, że mąż mnie wciąż kocha i ja jego też, że obojgu nam na sobie zależy. Mam nadzieję, że tego daru nie zmarnuję. Chwała Panu.”

Świadectwo Ani i Tomka
„Piękna, ciepła lipcowa noc w górach. Gwiazdy świeciły bardzo jasno, mnóstwo gwiazd. I my... Leżeliśmy pod tym pięknym niebem i rozmawialiśmy do rana. Oboje czuliśmy, jakbyśmy znali się od zawsze, jakby czas się zatrzymał...(więcej...)

Ramowy program rekolekcji:
7.30 – MODLITWA PORANNA – Adoracja w ciszy
8.10 – ŚNIADANIE
8.50 – ODPROWADZAMY DZIECI
9.00 – SPOTKANIE ZE SŁOWEM /rozważanie Słowa Bożego z wprowadzeniem przez kapłana/
9.30 – KRAG BIBLIJNY /dzielenie się Słowem Bożym w małej grupie/
11.00 – PRZYGOTOWANIE
11.15 - EUCHARYSTIA
12.30 – OBIAD
CZAS DLA RODZINY
16.00 – MAŁA GRUPA – warsztaty relacji obdarowania w małżeństwie
18.15 - KOLACJA
19.00 – KONFERENCJA
21.00 – MODLITWA WIECZORNA tematycznie związana z przeżytymi treściami dnia.

Termin rekolekcji: 01.08.2020 - 07.08.2020 r.

Cennik:
Pokoje z łazienką:
Pokój 2 osobowy – pełna odpłatność - 630 zł
Pokój 3-5 osobowy – pełna odpłatność - 580 zł

Dzieci wg roku urodzenia:
- 2018, 2019, 2020 - bezpłatnie (bez osobnego łóżka i posiłków)
- 2012 - 2017 - w pokojach 3 - 5 osobowych - 305 zł/os
- 2011 i starsze - pełna odpłatność

Pokoje bez łazienki:
Pełna odpłatność - 520 zł

Dzieci wg roku urodzenia:
- 2018, 2019, 2020 - bezpłatnie (bez osobnego łóżka i posiłków)
- 2012 - 2017 - 275 zł/os
- 2011 i starsze - pełna odpłatność

Zadatek w kwocie 600 zł wpłacamy na konto:

Dom Pielgrzyma
al. Jana Pawła II 7
47-154 Góra Św. Anny
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach 91 8884 0004 2004 0001 2364 0023
W tytule prosimy wpisać:
"OBDAROWANI - REKOLEKCJE" - dane osoby za którą dokonywana jest wpłata

UWAGA!
Zadatek jest bezzwrotny!


W przypadku losowym prosimy w własnym zakresie szukać zastępstwa i indywidualnie odzyskać wpłaconą kwotę. Prosimy o przemyślane zapisy!

Kontakt do zapisów:
tel.: 725 400 007 - po godz. 17
e-mail: kontakt@obdarowani.org

W celu zgłoszenia się na rekolekcje, proszę potwierdzić przeczytanie i akceptację poniższych warunków oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy:

1. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach - Uczestnik - zobowiązany jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia.

2. Program rekolekcji przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wycieczki, rozrywkę, a więc zajęcia o charakterze wczasowym, ale zasadniczym celem jest pogłębienie duchowości i więzi małżeńskiej. Bardzo prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji, aby przyjechać z właściwym nastawieniem.

4. W rekolekcjach biorą udział małżeństwa wraz z własnymi dziećmi. Za dzieci znajomych, krewnych, wnuki itd. obowiązuje pełna odpłatność. Wyjątek stanowią dzieci pozostające pod opieką prawną przybyłych osób.

3. Dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są pod opieką rodziców. Istnieje możliwość przyjazdu z własnym opiekunem dla dziecka (babcia, ciocia itp.), jest to opcja szczególnie polecana w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia. Odpłatność za opiekuna jest taka, jak za osobę dorosłą.

4. Organizatorzy - Diakonia Wychowawcza - zapewniają opiekę dla dzieci na czas punktów, w których rodzice mają swoje zajęcia. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców.

5. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału wpłaca na podane konto bezzwrotny zadatek w wysokości 500zł. Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić zaraz po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u osoby wyznaczonej.

6. Osoby zgłaszające się, które w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie wpłaciły zadatku, zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.

7. Rekolekcje „Obdarowani” prowadzone przez małżeństwa DK są skierowane nie tylko dla członków DK, mogą w nich uczestniczyć również małżeństwa formujące się w innych wspólnotach oraz nie będące w wspólnotach.

8. Rekolekcje prowadzone są przez małżeństwa wspólnoty "Obdarowani" działającej w ramach Diakonii Wspólnoty Rodzinnej Ruchu "Światło - Życie" Archidiecezji Katowickiej.


Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się u prowadzących, czy są jeszcze miejsca!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
**Zdjęcia wykonywane podczas spotkań mogą być publikowane na stronie oraz profilu Facebook'owym Obdarowani.
Dane podane w formularzu będą wykorzystane jedynie w celu organizacji Rekolekcji Małżeńskich.